Objednávka přistavení a svozu odpadu

Zhotovitel:

STKO s r.o.
Brněnská 65
Mikulov 692 01
IČ: 18510957
DIČ: CZ18510957
IČZ: CZB390

Objednatel: vyberte fyzickou nebo právnickou osobu

Detail objednávky


Zašle nebo doručí vyplněnou a podepsanou závaznou objednávku minimálně 2 pracovní dny před telefonicky dohodnutým termínem pro přistavení kontejneru

Podmínky pro přijetí objednávky:

Před vystavením závazné objednávky je nutné si telefonicky ověřit požadovaný termín pro přistavení kontejneru u vedoucího provozu Petr Holas tel.: 519 511 456, 736 516 003, administrace@stko.cz a doručit podepsanou závaznou objednávku

Objednatel se zavazuje že:

Objednatel je srozuměn s obchodními podmínkami: